DOPORUČENÉ POSTUPY ČLS JEP - SPOLEČNOSTI UM a MK

Aktualizace Název Text Poznámky a starší verze
2018 Hromadné postižení zdraví - postup řešení ZZS v terénu text 2011
2018 Ošetření pacienta se závažným úrazem v PNP text 2009
2018 Indikační kritéria pro nasazení LZS text 2010  2013
2017 Telefonicky asistovaná první pomoc text 2007    2011   2013
2017 Konsensuální stanovisko pro cílenou regulaci tělesné teploty v PNP u pacientů po NZO text 2010
2017 Poskytování telefonických informací o obvyklém postupu v případě nezávažných zdravotních potíží text  
2017 Používání skóre NACA v podmínkách PNP text  
2017 Přednemocniční péče o pacienty s akutní cévní příhodou mozkovou text 2006   2009
2017 Neodkladná resuscitace text 2006   2009    2011
2015 Systémové funkční hodnocení práce ZOS text  
2014 Zdravotnické zajištění kulturních a sportovních akcí text  
2014 Neurotraumata v PNP text  
2013 Nález těla zemřelého text  
2011 Hromadné postižení zdraví - postup řešení ZZS v terénu text  
2009 Třídící a identifikační karta pro lékařské třídění text  
2009 Organizace příjmu pacientů na vstupu nemocnice při mimořádných událostech text  
2007 Akutní koronární syndrom v PNP text 2004
       

MEZIOBOROVÁ STANOVISKA A DOPORUČENÉ POSTUPY

Aktualizace Téma
2018 Domácí a genderově podmíněné násilí - manuál pro lékaře
2017 Mezioborové stanovisko - Centra péče o nemocné po srdeční zástavě
2017 Přednemocniční péče o termický úraz (Prvotní odborné ošetření popáleninového traumatu)
2016 Antidota:    Seznam podle antidot    Seznam podle poskytovatelů
2009 Konsensuální stanovisko k použití terapeutické hypotermie
2009 Konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péče
2009 Diagnostický a léčebný standard otravy oxidem uhelnatým

ZRUŠENÉ POSTUPY

2006 Invazivní meningokoková onemocnění  - úvodní diagnostika, léčba a převoz pacientů zrušen 2016 Nahrazen Věstníkem 10/2016 str. 18 - 24
2007 Správná praxe ZOS zrušen 2015 Nahrazen DP Systémové funkční hodnocení...